Skip to main content

Flexibele arbeidsverhoudingen komen in de sector food & agri veelvuldig voor. Onder flexibel personeel valt onder andere het personeel dat werkzaam is als oproepkracht,uitzendkracht of seizoenswerker. Daarnaast vallen alle werknemers met contracten voor bepaalde tijd ook onder het flexibel personeel.

Ketenregeling
Bij gebruik van flexibele contracten is de ketenregeling van belang. Op grond van deze regeling geldt dat een werknemer een contract voor onbepaalde tijd krijgt nadat hij opeenvolgend meer dan drie tijdelijke contracten heeft gehad binnen een periode van twee jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Een vast contract zal ontstaan in het geval dat de totale duur van de tijdelijke contracten (maximaal drie) langer is dan twee jaar. Vanaf het moment dat de twee jaar is bereikt, zal het tijdelijke contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

CAO en flexibele contracten
Voor de sector food & agri is het van belang om te onderzoeken of een cao van toepassing is op de arbeidsverhouding met een flexibele werknemer. Op de ketenregeling kan namelijk vanuit de cao een uitzondering worden gemaakt op drie belangrijke punten:

  • De ketenregeling kan worden verruimd naar zes tijdelijke contracten binnen een periode van vier jaar. Deze verruiming is toegestaan als het gaat om een uitzendovereenkomst of als uit de cao blijkt dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een verlenging of verhoging van de ketenregeling vereist. Bij de seizoensgebonden land- en tuinbouw sector kan daar sprake van zijn. In de cao glastuinbouw 2015-2018 is bijvoorbeeld voor benoemde functies een verruiming opgenomen (drie tijdelijke contracten in drie jaar is toegestaan).Per 1 juli 2016 is het voor sectoren toegestaan om de tussenpoos van zes maanden te verminderen naar drie maanden. Dit betreft uitsluitend sectoren die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar, Let op: een tussenpoos van drie maanden zal de ketenregeling wel doorbreken maar geldt niet als een onderbreking op het recht van een transitievergoeding.
  • Bij cao kan worden bepaald dat bij een opvolgend werkgeverschap de eerdere contracten niet meetellen in het kader van de ketenregeling. Van opvolgend werkgeverschap wordt gesproken indien de werkzaamheden van een werknemer bij verschillende werkgevers redelijkerwijs hetzelfde zijn. Indien een afwijking is opgenomen in de cao, zullen eerdere arbeidscontracten bij de andere werkgever niet worden meegenomen in het kader van de ketenregeling.
  • De ketenregeling kan bij cao geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten voor arbeidscontracten die uitsluitend of overwegend omwille van de educatie van een werknemer zijn gesloten.

In de sector food & agri is het  (gelet op de mogelijke uitzonderingen)  van belang om te onderzoeken of een cao van toepassing is op de arbeidsverhouding met een flexibele werknemer en of in de desbetreffende cao wordt afgeweken van de ketenregeling.

Meer informatie
Heeft u  nog vragen over dit onderwerp? Of wilt u weten wat het team Food & Agri voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst!