Skip to main content

Met name in de (detail)handel worden vaak franchiseovereenkomsten gesloten. Een dergelijke overeenkomst houdt in dat de franchisenemer wordt gerechtigd te handelen binnen de formule en onder de naam van de franchisegever. Denk bijvoorbeeld aan de naam “Intertoys” en de winkels die onder deze naam worden geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers. In een dergelijke overeenkomst worden vaak ook afspraken vastgelegd over huisstijl, marketing en exclusiviteit.

Het is van belang om u als franchisegever te realiseren dat bepalingen in een overeenkomst vaak strikt worden geïnterpreteerd en dat over het algemeen groot belang wordt gehecht aan de taalkundige uitleg van een overeenkomst. Zo ook in een zaak die afgelopen maand bij de rechtbank Gelderland diende.

Hier had de franchisenemer een procedure aangespannen omdat de franchisegever zich niet aan het exclusiviteitsbeding had gehouden. Partijen waren namelijk overeengekomen dat de franchisegever de formule niet aan derden in gebruik zou geven binnen een straal van 5 km van de franchisenemer. Een half jaar na ondertekening van de overeenkomst blijkt echter dat ook een derde zal gaan opereren binnen de formule en wel op een afstand van 4,65 km van de franchisenemer. Hiermee overtreedt de franchisegever het exclusiviteitsbeding.

De rechter veroordeelt franchisegever tot nakoming van de overeenkomst jegens franchisenemer. Met andere woorden, franchisegever wordt veroordeeld om de overeenkomst met de derde te beëindigen en ervoor te zorgen dat die derde zich niet langer binnen dezelfde formule kan presenteren. De rechter oordeelt verder dat eventuele schadeplichtigheid van de franchisegever richting de derde, voor rekening van de franchisegever blijft omdat de franchisegever de partij is die de overeenkomst met de franchisenemer overtreedt en daarvoor ook aansprakelijk is.

Uit deze uitspraak blijkt wel weer dat franchisegevers zich goed moeten realiseren hoe zij de markt afbakenen. Los van mededingingsrechtelijke vraagstukken, die in de hiervoor geschetste casus geen rol spelen, is het van belang goed na te denken over exclusiviteitsafspraken die worden gemaakt. Misschien nog belangrijker is strikt toezicht op naleving van die bepalingen.

Heeft u vragen over het opstellen van commerciële contracten zoals een franchiseovereenkomst of over naleving daarvan door uw contractspartij? Neem dan contact op met de auteur of een ander lid van het team commerciële contracten.