Skip to main content

Werkgever die eigenrisicodrager zijn voor de WGA betalen de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan hun (ex)werknemers. Zij kiezen ervoor niet publiek verzekerd te zijn voor de WGA en zijn als eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de verzekerde (ex)werknemer.

Bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA dient de werkgever bij de Belastingdienst een garantieverklaring in, ondertekend door een bank of een verzekeraar. De bank of verzekeraar verklaart zich bereid zekerheid te stellen voor de verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit het zelf dragen van het risico als die door de werkgever niet worden nagekomen.

In het geval dat een werkgever/eigenrisicodrager in staat van faillissement is verklaard en de WGA-uitkering niet meer kan voldoen, betaalt het UWV de WGA-uitkering en verhaalt deze op de bank of verzekeraar als garantsteller. Deze betalingsverplichting voor de garantsteller vloeit direct voort uit Wet WIA en niet (slechts) uit de garantstellingsovereenkomst tussen de bank of verzekeraar en de werkgever/eigenrisicodrager.

De bank of verzekeraar heeft in een situatie van een gefailleerde eigenrisicodrager een belang bij een eventueel ná het faillissement genomen rechtmatig uitkeringsbesluit door UWV. Er dreigt immers een verhaalsbesluit van UWV voor de bank of verzekeraar als garantsteller. De garantsteller dient omwille zijn positie de bezwaartermijn van het uitkeringsbesluit te redden.

De Centrale Raad van Beroep heeft recent geoordeeld dat de garantsteller een eigen zelfstandig belang heeft bij een uitkeringsbesluit gericht aan een (ex) werknemer van een inmiddels failliete werkgever. Deze positie van een garantsteller verschilt dus met de situatie waarin de eigenrisicodragende werkgever pas na (afloop van de bezwaartermijn tegen) het uitkeringsbesluit failliet gaat. Een garantsteller is dan niet rechtstreeks bij het besluit betrokken.

De garantsteller die direct belanghebbende is, heeft aldus recht op inzage in het uitkeringsbesluit en de onderliggende dossierstukken. De algemene wet bestuursrecht kent voldoende waarborgen de privacybelangen van de uitkeringsgerechtigde te beschermen.

Meer informatie?

Meer weten over eigenrisicodragerschap? Neem dan contact op met onze specialisten Arbeidsrecht en Sociaalzekerheidsrecht.