Skip to main content

Het is de Britse premier Therese May op 15 januari 2019 niet gelukt overeenstemming te bereiken met het Britse parlement over een Brexit-deal. Met een grote meerderheid is de door May voorgestelde Brexit-deal door het Britse parlement afgewezen. May zal in de komende dagen haar uiterste best gaan doen om de Brexit-deal aan te passen zodat dat het parlement alsnog instemt met de deal.

‘Harde’ Brexit
De harde deadline voor een eventuele Brexit-deal met de Europese Unie (EU) is gesteld op 29 maart 2019. Als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt zal het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken de Europese Unie verlaten en dit heeft directe gevolgen voor het vrij verkeer van goederen, diensten en personen binnen de EU en het VK. Als het VK voor 29 maart 2019 kan instemmen met een Brexit akkoord, komt er tot 1 januari 2021 een overgangsperiode, waarin verder kan worden onderhandeld.

Komt er geen Brexit-deal dat betekent dit dat alle verdragen en afspraken zoals tot dusver gelden komen te vervallen en alle handel tussen het VK en de EU vanaf dat moment vallen onder de regels van de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Dit leidt tot douaneprocedures, importtarieven en overige handelsbelemmeringen.

Impact Nederlandse Food & Agri sector
Nederland is een van de belangrijkste leveranciers van voedsel- en landbouwproducten aan het Verenigd Koninkrijk, dat slechts voor 60% zelfvoorzienend is qua voedsel. De impact van de Brexit op Nederlandse producenten en handelaren van voedsel- en landbouwproducten zal dan ook groot zijn.

Voor producten zoals groente, vis, vlees, zuivel en eieren geldt dat zonder deal het vrije verkeer van goederen niet langer mogelijk is. Dit leidt direct tot een verstoring van de handel van voedsel- en landbouwproducten en daarmee tot veel onzekerheid. Denkbaar is dat voor bepaalde producten nieuwe registraties moeten volgen, dat etiketten moeten worden gewijzigd of dat product- en kwaliteitseisen variëren. De onzekerheid over de verschillende procedures, inspecties en invoertarieven aan de grens zullen ongetwijfeld zorgen voor hogere kosten voor zowel importeurs als exporteurs.

Wat te doen?
Vooralsnog is onduidelijk op welke wijze het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal treden. Wat kunt u als ondernemer in de Food & Agri sector, afhankelijk van de import en export met het Verenigd Koninkrijk, doen om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de Brexit?

Voor Nederlandse bedrijven die importeren naar het Verenigd Koninkrijk is het aan te raden alvast de extra douaneformaliteiten in kaart te brengen. Dit om er zeker van te zijn dat de goederen ook na 29 maart 2019 de grens over kunnen. Daarnaast heeft elk bedrijf een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is nodig om zaken te doen met een land buiten de Europese Unie. Meer praktische informatie over douaneformaliteiten na de Brexit is hier te vinden.

Vragen?
Wij volgen de ontwikkelingen rondom de Brexit voor u als ondernemer op de voet. Mocht u hierover vragen hebben of van gedachten willen wisselen, neem dan contact op met Merel Lentjes of een van onze advocaten van het team Food & Agri.

Januari 2019