Skip to main content

Hof ‘s-Gravenhage: http://www.advocatie.nl/voormalig-advocate-krijgt-3-miljoen-van-ex-maar-eist-daarnaast-alimentatie

Het hof past hier correct de basisregels voor vaststelling van partneralimentatie toe. De 45-jarige advocate komt volgens het Hof geen alimentatie toe, omdat zij, vanwege haar vermogen van EUR 3 miljoen en haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, niet behoeftig is.

Een wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten bestaat alleen voor zover de onderhoudsgerechtigde niet (geheel) in eigen levensonderhoud kan voorzien. Eigen inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, óók die uit vermogen, verminderen de behoefte aan een bijdrage, oftewel de behoeftigheid. Onder inkomsten worden zowel de daadwerkelijke inkomsten (uit arbeid en/of vermogen) als de in redelijkheid te verwerven inkomsten verstaan. Indien de onderhoudsgerechtigde geen inkomsten heeft, dient daarom rekening te worden gehouden met de verdiencapaciteit, i.e. de mogelijkheden van de onderhoudsgerechtigde om zelf inkomsten te verwerven. Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, waaronder de opleiding, de werkervaring, de geboden tijd om werk te zoeken, de gezondheid en de zorg voor kinderen. In geval er sprake is van vermogen, kan het onder omstandigheden redelijk zijn te verlangen op dit vermogen in te teren.