Skip to main content

Versterking van de positie van de consument. Dat is wat staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat op de consumentenagenda heeft gezet. Eén van de speerpunten van de staatssecretaris is irritatie door telemarketing verminderen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een groot deel van de consumenten klachten heeft naar aanleiding van een telemarketing gesprek.

Telemarketing (ook wel cold-calling) is in Nederland gereguleerd. Cold-calling kan als het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doelen worden gedefinieerd. Het wettelijke kader rondom cold-calling is in de Telecommunicatiewet en de e-Privacy richtlijn vastgelegd.

e-Privacy verordening
Met invoering van de AVG bestond er in Brussel tevens het plan om de e-Privacy richtlijn om te zetten in een e-Privacy verordening. Die deadline is niet gehaald. Op dit moment vinden er in Brussel nog onderhandelingen plaats over de e-Privacy verordening. De verordening moet dus de e-Privacy richtlijn en specifiek voor Nederland een gedeelte van de Telecommunicatiewet vervangen. De Europese Commissie wil dat marketeers consumenten alleen nog mogen benaderen via mail, sms of telefoon als de consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat wordt het opt-in regime genoemd en is in lijn met de AVG.

Opt-out
Nederland kent nu nog een opt-out regime. Dat betekent dat consumenten gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden. Consumenten kunnen zich laten registreren in het Bel-Me-Niet Register. Bedrijven mogen de consumenten die daarin staan niet voor direct marketing doeleinden benaderen, tenzij er een klantrelatie bestaat. Met klantrelatie wordt bedoeld dat de consument een product of dienst heeft afgenomen. De gedachte daarachter is dat de consument het niet erg vindt om te worden benaderd, omdat hij of zij in het product is geïnteresseerd. De klant mag dan alleen voor gelijksoortige producten of diensten worden benaderd. In alle gevallen moeten consumenten tijdens een direct marketing gesprek gebruik kunnen maken van het recht van verzet indien zij niet meer door een bedrijf gebeld willen worden.

De staatssecretaris heeft dus na onderzoek geconcludeerd dat het huidige kader (opt-out) onvoldoende bescherming biedt aan consumenten. De plannen van de staatssecretaris zijn dan ook om van een opt-out naar een opt-in regime voor telemarketing te gaan. Dit is in lijn met de verordening. Verder overweegt de staatssecretaris om een termijn te stellen waarbinnen contact opgenomen mag worden met (voormalige) klanten. Zodra de e-privacy verordening inwerking treedt neemt de Staatssecretaris daarover een definitief besluit.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maud Leenders of een van de advocaten van team Privacy. Zij zijn u graag van dienst.