Skip to main content

Hocus Pocus Pilatus Pas, ik zou willen dat er pluraliteit was. Mogelijk zullen de advocaten van de aanvragers van het faillissement van Uno Mundo BV dit hebben gedacht toen zij één vordering splitsten in zeven vorderingen (ECLI:NL:GHARL:2021:5940). Maar waarom? En belangrijker, werkt deze truc om succesvol een faillissement aan te vragen? In het kort: nee. Door splitsing van één vordering in meerdere vorderingen ontstaat er geen pluraliteit van schuldeisers.

De casus

Een zevental partijen, de aanvragers, zijn al geruime tijd met Uno Mundo in een juridisch geschil verwikkeld. Tussen de aanvragers en Uno Mundo zijn diverse procedures gevoerd. Uno Mundo is door het hof op enig moment veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de aanvragers. Deze vordering wordt kennelijk niet betaald en daarom dienen de aanvragers het faillissementsverzoek in. De aanvragers zijn de enige onbetaalde schuldeisers van Uno Mundo. Uno Mundo is verder niet opgehouden te betalen. De aanvragers hebben gezamenlijk maar één vordering, namelijk de proceskostenveroordeling.

Splitsing vordering

Om te zorgen dat er toch meer vorderingen zijn op Uno Mundo bedenkt de advocaat van de aanvragers een list. De proceskostenveroordeling, wat een gemeenschappelijk vorderingsrecht oplevert van de aanvragers op Uno Mundo, wordt bij akte gesplitst in zeven gelijke delen. Opeens bestaat er niet één vordering op Uno Mundo, maar zijn er zeven onbetaalde vorderingen. It’s a kind of magic.

Pluraliteit

Waarom is die splitsing nu nodig? Dit heeft te maken met het doel van een faillissement. Het faillissement heeft ten doel het vermogen van een schuldenaar, die is opgehouden te betalen, te verdelen over diens gezamenlijke schuldeisers. Een faillissement wordt dus niet uitgesproken als er maar één schuldeiser is (ECLI:NL:HR:2018:774). Het hebben van meerdere schuldeisers wordt in het faillissementsrecht pluraliteit genoemd. Het aantonen van de pluraliteit is noodzakelijk voor een faillissementsaanvraag.

Pluraliteit ontstaat echter niet als meerdere schuldeisers één gezamenlijke vordering opsplitsen in aparte delen. Door splitsing ontstaat dus geen pluraliteit van schuldeisers. Het hof maakt duidelijk dat bij splitsing nog steeds moet worden gekeken naar het originele vorderingsrecht. Dat is er maar één. De faillissementsaanvraag wordt dus afgewezen.

Misbruik recht en bevoegdheid

Het hof merkt daarnaast nog op dat het splitsen van de vordering ten behoeve van de faillissementsaanvraag misbruik van faillissementsrecht oplevert. Het aanvragen van het faillissement om onder afgifteverplichting van stukken uit te komen, die is opgelegd in weer een andere procedure, levert misbruik van bevoegdheid op. De vaststelling van misbruik van recht en bevoegdheid opent voor Uno Mundo weer de deur om een schadevergoedingsclaim in te dienen tegen de aanvragers.

Uno Mundo kan bij die claim tevens verwijzen naar een recente uitspraak van de Hoge Raad. Ook hier was sprake van misbruik van bevoegdheid bij het aanvragen van het faillissement. De Hoge Raad oordeelt dat de aanvrager in dat geval aansprakelijk is voor de schade die ontstaat bij de schuldenaar als gevolg van die onterechte faillietverklaring. Voor meer informatie over die zaak verwijs ik u naar een eerdere blog.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lodewijk Hox of één van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

 

 

Juli 2021