Skip to main content

Op 28 mei 2019 heeft de rechtbank Overijssel een gemeente veroordeeld een schadevergoeding van 500 euro te betalen wegens het overtreden van de AVG. De gemeente zou onterecht gegevens van een burger hebben gedeeld met andere bestuursorganen.

De betrokkene had een aantal Wob-verzoeken ingediend bij de gemeente. Op grond daarvan werd de gemeente verzocht om een overzicht te verstrekken van de persoonsgegevens van de betrokkene, een omschrijving van het doel of doeleinden van de verwerking daarvan en alle ontvangers. De betrokkene wist echter dat een ambtenaar van de gemeente de naam, het geslacht en woonplaats van de betrokkene per e-mail had gedeeld met andere bestuursorganen. De gemeente weigerde de betreffende e-mail aan de betrokkene verstrekken.

In 2018 oordeelde de rechtbank Overijssel al in deze kwestie dat de betrokkene geen toestemming had verleend aan de gemeente voor het doorzenden van zijn persoonsgegevens aan andere bestuursorganen. Door de gemeente is ook geen andere rechtvaardigingsgrond gegeven. Bovendien had de gemeente volgens de rechtbank andere bestuursorganen kunnen informeren zonder het vermelden van persoonsgegevens van de betrokkene.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de betrokkene de rechtbank verzocht de gemeente te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. En met succes. Volgens de rechtbank is de betrokkene in zijn persoon aangetast wegens het verlies van controle over zijn persoonsgegevens en heeft de betrokkene recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. De rechtbank heeft de betrokkene een schadevergoeding toegekend van 500 euro. De gemeente is eveneens veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de betrokkene.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp ontvangen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Privacy. Zij zijn u graag van dienst.

Juni 2019