Aansprakelijkheid en schade

Bij grensoverschrijdende aansprakelijkheids- en schadekwesties komt veel kijken. Wie is verantwoordelijk? Wie moet de schade vergoeden? De rechtsgevolgen kunnen in Nederland aanzienlijk anders zijn dan in Duitsland. Over het algemeen is men in Duitsland eerder aansprakelijk dan in Nederland. Er dient daarom allereerst te worden vastgesteld op grond van welk rechtssysteem deze vragen beoordeeld moeten worden. Wij onderzoeken dit graag voor u. Indien eenmaal vaststaat welk rechtssysteem van toepassing is, helpen wij u graag bij het beantwoorden van uw vragen over onder andere volgende thema’s:

  • contractuele aansprakelijkheid
  • beroepsaansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • werkgeversaansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • letselschade
  • internationale verkeersongevallen
  • transportschade
  • verzekeringskwesties

Indien het nodig is, kunnen wij ook uw belangen behartigen voor zowel de Duitse als de Nederlandse rechtbank.

Wij staan voor u klaar
Bekijk ons team