(Commerciële) contracten

Ons team helpt u graag bij het beoordelen en het opstellen van grensoverschrijdende (commerciële) contracten, indien u zakendoet tussen Nederland en Duitsland. Wij helpen u graag met de beantwoording van uw vragen naar Nederlands recht en naar Duits recht over onder andere de volgende commerciële contracten:

  • inkoop- en verkoopovereenkomsten
  • distributie, agentuur-, en franchiseovereenkomsten
  • algemene (inkoop- en/of leverings-) voorwaarden
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • vaststellingsovereenkomsten
  • geheimhoudingsovereenkomsten
  • licentieovereenkomsten
  • overeenkomsten van opdracht
  • overeenkomsten van aanneming van werk
  • service level agreements

Het is belangrijk vooraf de vraag te stellen naar welk rechtssysteem u wilt contracteren: het Duitse of het Nederlandse recht. De rechtsgevolgen kunnen immers voor u verschillend zijn. U dient uw keuze in het contract op te nemen.

Indien u niet weet welk rechtssysteem op uw contract met uw contractspartij van toepassing is, zullen wij dit aan de hand van Europese en andere internationale regelgeving voor u vaststellen.

Indien uw contractspartij zijn of haar verplichtingen op grond van een contract niet nakomt, kunnen wij uw belangen in een juridische procedure voor de Duitse of de Nederlandse rechter behartigen.

Wij staan voor u klaar
Bekijk ons team