Faillissementen

Ons team helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen over het internationale faillissementsrecht. Indien uw wederpartij gevestigd is in een ander land en failliet gaat, of indien u curator of bestuurder bent van een failliete vennootschap en zaken heeft gedaan met een partij in een ander land zorgt dit voor een complexe situatie. De vergaande bevoegdheden van de Duitse curator om rechtshandelingen te vernietigen en geld terug te vorderen (“Insolvenzanfechtung”) zorgen bij Nederlandse ondernemers voor hoofdpijndossiers. Andersom zal een Duitse curator niet weten wat een Nederlands stil pandrecht is. Hoe gaat u ermee om indien uw bedrijf of uw wederpartij in financiële problemen raakt? Ons team helpt u graag bij deze vragen en andere vragen op het gebied van insolventie en herstructurering.

Wij staan voor u klaar
Bekijk ons team