Zakendoen in Duitsland

Cultuur en taal

Cultuurverschillen met onze buurlanden worden vaak onderschat. Veel geschillen tussen partijen ontstaan, omdat zij elkaar niet begrijpen. Bereid u zich dus goed voor, voordat u aan de andere kant van de grens zaken doet. Wij helpen u graag met uw vragen over zakendoen in Duitsland.

Rechtssysteem

Het Duitse recht en het Nederlandse recht hebben dezelfde basis in het Romeinse recht. Dat laat onverlet dat er belangrijke verschillen bestaan tussen het Duitse en het Nederlandse recht. Het Duitse recht is systematischer en gedetailleerder dan het Nederlandse recht. Het welbekende en door de Nederlandse rechter vaak toegepaste begrip “redelijkheid en billijkheid” zult u in het Duitse recht niet vaak zien. Daarnaast valt bijvoorbeeld op dat:

 • het Duitse recht debiteurvriendelijk is, terwijl het Nederlandse recht crediteurvriendelijk is;
 • het Duitse recht is vaak aantrekkelijker voor een principaal en het Nederlandse recht voor een agent in een agentuurovereenkomst;
 • een consument beter wordt beschermd onder het Duitse recht;
 • werknemers beter worden beschermd onder het Nederlandse recht;
 • het Duitse privacyrecht complexer is dan het Nederlandse privacyrecht;
 • de Duitse curator in faillissementen verdergaande bevoegdheden heeft dan de Nederlandse curator om betalingen van schuldeisers terug te vorderen (“Insolvenzanfechtung”);
 • bestuurders onder het Duitse recht sneller aansprakelijk en strafbaar zijn dan onder het Nederlandse recht;
 • verjaringstermijnen in Duitsland in beginsel korter zijn dan in Nederland;
 • in Duitsland overeenkomsten in het zakelijke verkeer anders tot stand komen dan in Nederland: men is sneller gebonden aan een overeenkomst;
 • onderzoeksplichten en klachtplichten (“Untersuchungspflichten” und “Rügepflichten”) in het Duitse recht zeer kort en strikt zijn en in het Nederlandse recht veel minder een rol spelen;
 • het Duitse agentuurrecht complexer is dan het Nederlandse agentuurrecht;
 • het Nederlandse en het Duitse recht verschillende zekerheidsrechten kennen.

Kortom, het is belangrijk om u goed over de verschillen te laten voorlichten. Ons team beantwoordt uw vragen graag.

Wij staan voor u klaar
Bekijk ons team