Zakendoen in Nederland

Cultuur en taal

Zo dichtbij en soms toch zo verschillend: cultuurverschillen met buurlanden worden vaak onderschat en hebben al menig project doen mislukken. Dit terwijl veel misverstanden met Nederlandse zakenpartners gemakkelijk kunnen worden vermeden.

Als u bekend bent met de gewoonten van Nederlandse zakenmensen, is de stap over de grens veel gemakkelijker. De Duitssprekende advocaten van de German Desk van Boels Zanders Advocaten helpen u graag met vragen over zakendoen in Nederland.

Rechtssysteem

Het Duitse recht en het Nederlandse recht hebben dezelfde basis in het Romeinse recht. Dat laat onverlet dat er belangrijke verschillen bestaan tussen het Duitse en het Nederlandse recht. Het Duitse recht is systematischer en gedetailleerder dan het Nederlandse recht. Het welbekende en door de Nederlandse rechter vaak toegepaste begrip “redelijkheid en billijkheid” zult u in het Duitse recht niet vaak zien. Noemenswaardig is bijvoorbeeld ook dat:

 • het Duitse recht eerder debiteurvriendelijk is, terwijl het Nederlandse recht eerder crediteurvriendelijk is;
 • het Duitse recht vaak aantrekkelijker is voor een principaal en het Nederlandse recht voor een agent in een agentuurovereenkomst;
 • een consument beter wordt beschermd onder het Duitse recht;
 • werknemers beter worden beschermd onder het Nederlandse recht;
 • het Duitse privacyrecht complexer is dan het Nederlandse privacyrecht;
 • de Duitse curator in faillissementen verdergaande bevoegdheden heeft dan de Nederlandse curator om betalingen van schuldeisers terug te vorderen (“Insolvenzanfechtung”);
 • bestuurders onder het Duitse recht sneller aansprakelijk en strafbaar zijn dan onder het Nederlandse recht;
 • verjaringstermijnen in Duitsland in beginsel korter zijn dan in Nederland;
 • in Duitsland overeenkomsten in het zakelijke verkeer anders tot stand komen dan in Nederland: men is sneller gebonden aan een overeenkomst;
 • onderzoeksplichten en klachtplichten (“Untersuchungspflichten” en “Rügepflichten”) in het Duitse recht zeer kort en strikt zijn en in het Nederlandse recht veel minder een rol spelen;
 • het Duitse agentuurrecht complexer is dan het Nederlandse agentuurrecht;
 • het Nederlandse en het Duitse recht verschillende zekerheidsrechten kennen.

Kortom, het is belangrijk om u goed over de verschillen te laten voorlichten. Ons team beantwoordt uw vragen graag.

Wij staan voor u klaar
Bekijk ons team