Skip to main content

Over de gevolgen van Brexit is al veel geschreven. De focus ligt met name op de economische gevolgen, zoals de beperkingen voor het vrije verkeer van goederen en personen. Denk bijvoorbeeld aan BTW-aspecten, meer administratieve vereisten aan transport van en naar het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen voor de buitenlandse werknemers in The City. Daarnaast zijn er juridische aspecten, die voor juridische professionals en ondernemers invloed zullen hebben op de dagelijkse praktijk.

Gevolgen voor de praktijk
Voor de insolventie- en herstructureringspraktijk heeft Brexit als gevolg dat grensoverschrijdende herstructureringen (in of buiten faillissement) bemoeilijkt worden.

Op dit moment vallen insolventieprocedures (waaronder het Nederlandse faillissement en het Britse “scheme of arrangement”) onder de werking van een aantal EU-regelingen. Dat maakt dat steeds duidelijk is welke rechter bevoegd is, welk recht van toepassing en worden rechterlijke beslissingen – waaronder die in insolventieprocedures – over een weer zonder bijkomende toetsing erkend.

Dat juridisch kader komt te vervallen na Brexit. Kiest het Verenigd Koninkrijk voor een ‘harde’ Brexit, moet voor grensoverschrijdende herstructureringen teruggevallen worden op oudere en meer versnipperde regelingen.

Deze constateringen zijn ook relevant voor grensoverschrijdende financieringen. Welke (Engelse) financier is nog bereid grensoverschrijdende investeringen te financieren wanneer onduidelijkheid bestaat over – bijvoorbeeld – de wijze van uitwinning van ‘buitenlandse’ zekerheden?

VK weer partij?
Waarschijnlijker is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw partij wil worden bij een aantal EU-regelingen, om te voorkomen dat haar positie als aantrekkelijke handelspartner voor Nederland (en andere EU-landen) te zeer verzwakt. Dat is niet vanzelfsprekend, nu dit individuele toetreding en onderhandelingen over bijvoorbeeld de bevoegdheid van het Hof van Justitie met zich brengt.

Voor het Verenigd Koninkrijk is een harde Brexit op het gebied van internationale herstructurering een onaantrekkelijk vooruitzicht, nu zij haar ‘scheme of arrangement’ geprofileerd heeft als een snel en efficiënt alternatief voor de Nederlandse insolventieprocedures. Daarbij ook inspelend op het gebrek aan een werkbare procedure in Nederland om schulden buiten faillissement te herstructureren. Ook de positie van Engelse banken in de internationale financieringspraktijk wordt bemoeilijkt.

Het Brexit voorstel van het Britse House of Commons (het parlement) ligt op dit moment voor aan het House of Lords (vergelijkbaar met de Eerste Kamer). Inmiddels is dit voorstel al op 15 punten afgekeurd door de Lords, waardoor in het parlement nog heel wat debatten zullen volgen voor de Brexit Withdrawal Bill definitief wordt. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van herstructurering op de voet, samen met onze Advoc partners.

Meer informatie
Heeft u vragen over (grensoverschrijdende) bedrijfsherstructurering? Wilt u meer informatie? Ik help u graag verder.

Juli 2018