Skip to main content

Pre-pack
In een eerdere bijdrage wezen wij erop dat er prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de zogenaamde pre-pack.

De vraag die bij het Hof van Justitie voorlag, was of de pre-pack zich met het doel en de strekking van de Europese richtlijn inzake behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming verdraagt. Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag ontkennend.

Kort gezegd, stelt het Hof van Justitie dat de gegarandeerde bescherming van werknemers bij een overgang van onderneming óók bij een pre-pack geldt. Dit houdt in dat ingeval van een doorstart in faillissement na een pre-pack de doorstarter alle werknemers een arbeidsovereenkomst zou moeten aanbieden. Ook de (deels) arbeidsongeschikte, oudere en/of duurdere werknemers. Lees hier de officiële mededeling van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het woord is nu aan de Hoge raad. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op een van de advocaten van team Arbeidsrecht of team Insolventierecht. Zij zijn u graag van dienst.