Skip to main content

Eerder heeft team Corporate Advisory reeds gemeld dat de Eerste kamer de implementatiewet waarmee het Ubo-register wordt ingevoerd heeft aangenomen. Op 7 juli 2020 is het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarmee bekend is geworden wanneer de wet in werking treedt.

Let op, actie is vereist! De wet is namelijk op onderdelen vandaag in werking getreden. Andere onderdelen treden pas op 27 september 2020 in werking.

Onmiddellijke inwerkingtreding:
Onder meer de BV, maatschap, CV, en VOF moeten informatie inwinnen over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en deze informatie bijhouden in hun administratieregister. De uiteindelijk belanghebbende is verplicht om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is hieraan te voldoen.

Inwerkingtreding 27 september 2020:
De verplichting om binnen 18 maanden de informatie over de Ubo neer te leggen bij de KvK gaat pas in op 27 september 2020. Dat is op verzoek van de KvK in verband met het feit dat het opzetten van het register bij de KvK en met name ook de IT aanpassingen een omvangrijke organisatie is.

Dit betekent dat voor nieuw opgerichte entiteiten de verplichting ingaat op 27 september 2020 en voor reeds bestaande entiteiten geldt dat uiterlijk 27 maart 2022 de informatie moet zijn aangeleverd.

Meer informatie
Binnen het team Corporate Advisory houdt Monique Schreurs zich onder meer bezig met compliance binnen de onderneming. Meer weten of hulp nodig? Neem contact op met het team Corporate Advisory van Boels Zanders Advocaten.

8 juli 2020