Skip to main content

De voortgang van een faillissement kan worden gevolgd door verslagen te raadplegen die curatoren publiceren in het Centraal Insolventieregister. Lees hierover meer in deze blog.

Centraal insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister is een online register met de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen. Het register is gratis voor iedereen te raadplegen. Het wordt veel gebruikt door schuldeisers van een failliete onderneming om op die manier op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van de curator. Indien u bijvoorbeeld nog een vordering heeft op de failliete onderneming, dan kunt u soms via het register zien of de curator van plan is om tot (gedeeltelijke) betaling over te gaan.

Hoe kan ik zoeken?

In het register kunt u zoeken op de gegevens van de persoon die failliet is zoals voor- en achternaam, geboortedatum, of woon- of vestigingsadres. Voor het zoeken naar een failliete onderneming kunt u bijvoorbeeld zoeken op gegevens zoals de handelsnaam, KvK-nummer of vestigingsadres.  

Via de resultaten worden vervolgens alle beschikbare gegevens getoond. Indien de gezochte persoon of onderneming niet in de resultaten voorkomt, kan het zijn dat het betreffende faillissement nog niet is gepubliceerd in het insolventieregister. Het is ook mogelijk dat dat er (nog) geen sprake is van een faillissement.

Welke informatie vind ik?

In het Centraal Insolventieregister worden ook de faillissementsverslagen gepubliceerd die de curator periodiek uitbrengt. Het hoort bij de taak van de curator om in een faillissement periodiek een openbaar faillissementsverslag te maken en (digitaal) in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank publiceert dit verslag vervolgens in het online register.

In de wet is geregeld dat de curator het verslag om de drie maanden moet uitbrengen. In deze periodieke verslagen brengt de curator verslag uit over de ‘stand van de boedel’. Ook valt te lezen of er tegen de failliet procedures over geschillen met crediteuren lopen, of dat de curator zelf tegen een bestuurder procedeert over bestuurdersaansprakelijkheid.   

De curator laat in het verslag ook zien of hij de optie voor een doorstart heeft onderzocht. Hij kan ook laten weten of en wanneer hij de schuldeisers misschien kan betalen of wat de vooruitzichten zijn. Bij het faillissementsverslag zit meestal ook een financieel verslag. Hieruit volgen de financiën van de boedel. Wat is er gerealiseerd en wat is er alweer uitgegeven.  

Tot slot

De informatie uit het Centraal Insolventieregister (waaronder de faillissementsverslagen) is niet altijd makkelijk te interpreteren. Onze advocaten kunnen u daarbij ondersteunen. Zo kunnen onze advocaten u periodiek van een update voorzien waarmee zij de inhoud van het faillissementsverslag specifiek voor uw situatie uitleggen.

Indien u meer informatie verlangt kunt u contact met ons opnemen of bel ons direct op tel:+31883040000.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aniek van Rooij of een van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

 

 

Oktober 2021