Skip to main content

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing zijn en zullen organisaties die persoonsgegevens verwerken vanaf die datum meer verplichtingen krijgen. De nadruk zal – meer dan nu – komen te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Daarnaast versterkt de AVG de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker.

Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij een handje te helpen, wijzen wij u erop dat organisaties die vragen hebben over de AVG deze vragen de hele maand juni per mail aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen stellen via vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Elke week zal de AP de 3 meest gestelde vragen beantwoorden. Zo heeft de AP afgelopen week op haar website de onderstaande vragen beantwoord:

Moet ik me tijdens de voorbereiding op de AVG nog aan de Wbp houden?

Wat houdt het recht op vergetelheid uit de AVG in?

Waar moet de verwerkersovereenkomst onder de AVG aan voldoen?

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp? Neem dan contact op met Sharinne Ibrahim of een van onze andere advocaten van het team Privacy. Zij zijn u graag van dienst.