Skip to main content

Schadevergoeding als gevolg van studievertraging

Op 31 augustus 2021 wees het Hof Amsterdam schadevergoeding als gevolg van studievertraging toe (ECLI:NL:GHAMS:2021:2617). Volgens het hof staat in deze kwestie vast dat studievertraging aan de Hogeschool van Amsterdam is ontstaan doordat de hogeschool heeft nagelaten om de stage van de student conform de stagehandleiding te beoordelen, zodat daarvoor te lang geen voldoende eindcijfer is bepaald. Het hof gaat uit van een voor rekening van de hogeschool komende studievertraging van zeven maanden. Geen van partijen heeft bepleit dat de schade dient te worden geschat dan wel met toepassing van de Letselschade Richtlijn Studievertraging fictief dient te worden bepaald. De hoogte van de schadevergoeding heeft het hof daarom – in navolging van de kantonrechter in eerste aanleg – gebaseerd op het inkomen dat de student na zijn afstuderen ging verdienen, waarop het in de periode van studievertraging daadwerking genoten salaris in mindering is gebracht.

Meer weten over schadevergoeding wegens studievertraging? Neem dan contact op met de advocaten van Team Onderwijs

 

 

November 2021