Huwelijkse voorwaarden

Echtgenoten die willen afwijken van het wettelijke stelsel van gemeenschap van goederen kunnen dat doen door huwelijkse voorwaarden te sluiten. Daarvoor is een notariële akte vereist. Het sluiten van huwelijkse voorwaarden kan vóór, maar ook tijdens het huwelijk. In principe zijn echtgenoten vrij om de huwelijkse voorwaarden geheel naar eigen wens in te richten.

Uitgangspunten huwelijkse voorwaarden

Allereerst is van belang dat goed wordt nagedacht over de reden(en) van de huwelijkse voorwaarden. Is het de bedoeling om privévermogen te beschermen of om de risico’s van het ondernemerschap voor het gezin in te perken? Of zijn de huwelijkse voorwaarden bedoeld om het verschil in verdiencapaciteit te compenseren? Wellicht is er een andere reden om te kiezen voor huwelijkse voorwaarden?

Verrekenbedingen huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden wordt vaak gekozen voor uitsluiting van iedere gemeenschap, waaraan een periodiek of een finaal verrekenbeding wordt gekoppeld. In een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af dat zij jaarlijks verrekenen wat zij van hun inkomen hebben (over)gespaard. In een finaal verrekenbeding wordt meestal afgesproken dat partners met elkaar zullen afrekenen ‘alsof zij in gemeenschap van goederen’ waren gehuwd, al dan niet met daarop toe te passen uitzonderingen. Er zijn verschillende variaties en/of combinaties mogelijk.

Tussentijdse wijziging huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden gelden voor de gehele duur van het huwelijk, maar ze kunnen op elk gewenst moment gewijzigd worden via de notaris. De omstandigheden kunnen gaandeweg immers veranderen. Het is dan ook verstandig om regelmatig te evalueren of de huwelijkse voorwaarden nog passen bij de actuele situatie. U kunt daarvoor gebruik maken van de Quick scan huwelijkse voorwaarden, die onze advocaten voor u kunnen uitvoeren.

Huwelijkse voorwaarden én een gemeenschap

Ook als echtgenoten gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden kunnen zij ervoor kiezen gezamenlijk zaken aan te schaffen, zoals een woning. Er is dan sprake van een ‘eenvoudige gemeenschap’. Bij ontbinding van het huwelijk zal die eenvoudige gemeenschap moeten worden verdeeld, waarna de huwelijkse voorwaarden kunnen worden afgewikkeld.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Bij een echtscheiding kunnen echtgenoten in overleg afspraken maken over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Deze afspraken kunnen ze vervolgens vastleggen in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Soms lukt dat niet, vaak moet de rechter er dan aan te pas komen.

Juridische bijstand bij geschillen en afwikkelen van huwelijkse voorwaarden

Onze familierecht advocaten staan u bij met juridisch advies of juridische bijstand in procedures met betrekking tot (de afwikkeling van) huwelijkse voorwaarden.