Skip to main content

In mijn zoektocht naar een geschikte stageplaats ben ik bij Boels Zanders terecht gekomen door een gesprek met Jair Stokmans, een oud-studiegenoot van me en nu advocaat-stagiair bij Boels Zanders in Eindhoven. Hij heeft mij gewezen op de stagemogelijkheid bij Boels Zanders, waarna ik zelf nader onderzoek heb gedaan naar het kantoor.

Middels mijn studievereniging Magister JFT en andere studiegenoten was ik al enthousiast geraakt over een stage bij Boels Zanders. Het kantoor is daar goed vertegenwoordigd door zijn deelname aan diverse activiteiten die Magister JFT organiseert, zoals bijvoorbeeld de Juridische Bedrijvendagen Tilburg en de kennismakingslunches.

Eerste indruk
Mijn eerste indruk van het kantoor en collega’s was positief. Bij het gebruikelijke kennismakingsrondje kreeg ik de indruk dat collega’s toegankelijk waren en behulpzaam, voor zover je dat op je eerste dag natuurlijk kunt beoordelen. Gedurende mijn stage is deze indruk niet veranderd. In tegendeel zelfs, mijn bezoeken aan de andere kantoren van Boels Zanders (Eindhoven en Maastricht), onderschreven dit zelfs. Natuurlijk bestaat er binnen de advocatuur een (bepaalde) hiërarchie tussen collega’s, maar dit neemt niet weg dat ik me niet bezwaard heb gevoeld om iemand om hulp/advies te vragen. Samenvattend heerst er binnen Boels Zanders een prettig werkomgeving en een professionele sfeer.

De werkzaamheden
Bij Boels Zanders heb ik diverse werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zou ik willen onderverdelen in hoofd- en nevenwerkzaamheden. Onder de hoofdwerkzaamheden valt het verrichten van literatuur/jurisprudentieonderzoek en het adviseren inzake juridische vraagstukken doormiddel van het opstellen van (advies)memo’s. Onder de nevenwerkzaamheden vallen het bijwonen van (cliënt)besprekingen, bijeenkomsten, cursussen en (rechts)zittingen. De bijdrage die ik heb geleverd aan de artikelen die Boels Zanders wekelijks op haar website en social media publiceert kan hier ook worden ondergebracht. Wellicht op deze plaats belangrijk te vermelden dat ik zelf de baas was over mijn stage. Ik bedoel hiermee te zeggen dat ik zelf aan het roer stond van mijn stage. Het is namelijk aan jezelf om actief te vragen naar opdrachten en te informeren naar mogelijkheden om deel te nemen aan bespreken en/of (rechts)zittingen of dit achterwege laten, indien je die behoefte niet hebt.

Zo heb ik gedurende mijn stage met name onderzoek gedaan en (advies)memo’s geschreven op de volgende rechtsgebieden: insolventierecht, ondernemingsrecht, internationaalprivaatrecht, verbintenissenrecht, privacyrecht, arbeidsrecht en huurrecht. Daarnaast heb ik een viertal (rechts)zittingen bijgewoond: een faillissementszitting, een deskundige benoeming, een getuigenverhoor en een comparitie. Ook ben ik aanwezig geweest bij enkele (cliënt)besprekingen en heb ik deelgenomen aan enkele inhouse vergaderingen.

Leerzame periode
Voor ik aan deze stage begon had ik voor mezelf in één zin een doelstelling geformuleerd, namelijk: ‘Naast het in de praktijk kunnen brengen van mijn opgedane kennis wil ik deze stage gebruiken om mij nader te verdiepen in het beroep van advocaat en de advocatuur an sich.’ Ik kan met overtuiging zeggen dat ik die doelstelling heb gehaald. Ik heb mijn inziens voldoende de gelegenheid gehad mijn opgedane kennis in de praktijk te brengen, maar vooral heeft Boels Zanders mij in de gelegenheid gesteld het spreekwoordelijke ‘kijkje in de keuken’ te nemen. Mijn vooroordelen: dat complexe vraagstukken vooral binnen de advocatuur worden opgelost, het je vereenzelvigen met gelijkgestemden etc. werden gedurende mijn stage bevestigd. Daarnaast werden andere vooroordelen in zekere zin ontkracht dan wel genuanceerd. Verder heb ik gedurende de stage mijn (juridische) schrijfvaardigheid kunnen verbeteren, dankzij het schrijven van (advies)memo’s. Naast de juridische vaardigheden heb ik mij ook op sociaal vlak kunnen ontwikkelen. Tot slot was het leerzaam ook weer eens met rechtsgebieden bezig te zijn waar ik gedurende mijn tijd aan de universiteit niet tot weinig mee in aanraking ben geweest. Samenvattend: ik heb een leerzame periode gehad bij Boels Zanders.

Yannick Willems

Meer informatie:
Voor meer informatie over een student-stage lopen bij Boels Zanders kun je terecht op onze pagina voor studenten.