Skip to main content

Afgelopen zomer was er een procedure aanhangig bij de kantonrechter van de Rechtbank Den Haag waarbij de vraag aan de orde kwam of het silhouet van sint te paard auteursrechtelijk wordt beschermd. In dit geval is het silhouet gemaakt door eiseres. Eiseres is een professioneel illustrator en maakt illustraties voor kinderboeken. Het is niet geheel duidelijk exact wanneer dit silhouet door haar is gemaakt, maar duidelijk is dat dat voor 2010 moet zijn geweest. Dit wordt afgeleid uit publicaties in lesmateriaal.

Afbeelding afkomstig uit vonnis

De kantonrechter weegt af of er sprake is van auteursrechtelijke bescherming. Hij oordeelt dat daarvan sprake is. Er zijn namelijk creatieve keuzes gemaakt die ertoe leiden dat de afbeeldingen voldoende eigen gezicht heeft gekregen. Het gaat daarbij onder andere over de keuze om het paard lopend af te beelden met licht gebogen hoofd, een ontspannen houding van sinterklaas en een gemoedelijke indruk. Ook toevoeging van de teugels die niet altijd worden afgebeeld, de positie van de staart van het paard en de afbeelding van sinterklaas zonder zijn staf, zijn naar de mening van de rechter voldoende om te spreken van een voldoende eigen gezicht. Hiermee is sprake van een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het silhouet de persoonlijke stempel van de maker, zodat sprake is van auteursrechtelijke bescherming.

De totaal indruk van het silhouet dat eiseres heeft gemaakt wordt vergeleken met het silhouet dat de wederpartij Keijzer Holland heeft gebruikt op het inpakpapier dat zij op de markt hebben gebracht. De rechter is van mening dat de totaal indrukken voldoende overeenstemmen om te spreken van auteursrechtinbreuk en wijst de vordering toe.

December 2018