Skip to main content

De populariteit van Max Verstappen is groot. Helemaal na de GP zege in Mexico van afgelopen weekend. Er lijkt op dit moment in Nederland niemand die een grotere commerciële waarde vertegenwoordigt dan Max. Het is ook om diezelfde reden dat partijen al gauw proberen aan te haken bij de populariteit van de jonge coureur.

Dit was ook het geval bij de commercial van de online supermarkt Picnic. In de commercial van Picnic was te zien dat een lookalike van Max Verstappen boodschappen van Picnic rondbrengt. De lookalike draagt dezelfde raceoutfit en dezelfde pet die de coureur draagt tijdens optredens in de media en op het circuit. Maar heeft Picnic hiermee het portretrecht van Max Verstappen  geschonden?

Zoals de titel mogelijkerwijs al doet vermoeden heeft de rechter geoordeeld van wel. Zelfs het gebruik van een lookalike kan leiden tot een inbreuk op het portretrecht. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam is geoordeeld dat juist door het dragen van dezelfde pet en een soortgelijke raceoutfit als Max Verstappen er inbreuk is gemaakt op diens portretrecht. Om te kunnen spreken van een dergelijke inbreuk dient de lookalike, volgens de rechter wel door zijn karakteristieken kenmerken, bij het publiek het beeld van de bekende persoon op te roepen. Daarnaast dient de persoon op wiens portretrecht inbreuk wordt gemaakt een ‘redelijk belang’ te hebben om zich tegen de inbreuk te verzetten.

Zodra het gaat om bekende personen, zoals Max Verstappen, bestaat het redelijk belang doorgaans uit een commercieel belang. Max Verstappen kan door zijn populariteit en naamsbekendheid zijn portretrecht daarmee immers verzilveren.

Door zonder toestemming vervolgens inbreuk te maken op dit verzilverbare portretrecht kan onder de voornoemde voorwaarden leiden tot een verbod en verplichting tot schadevergoeding. Bij de vaststelling van de schadevergoeding zal de rechter in de regel aansluiting zoeken bij hetgeen de bekende persoon had kunnen vragen, had hij de inbreukmaker wel toestemming verleend. In het geval van Max Verstappen blijft nog even onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding exact zal zijn. De rechter zal dit eerst moeten vaststellen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie omtrent de bescherming van Intellectueel Eigendom? Neem dan contact op met Sharinne Ibrahim of met een van onze IE-specialisten. Zij zijn u graag van dienst.