Skip to main content

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage is gebaseerd op de loonindexcijfers. De hoogte van het indexeringspercentage is gebaseerd op de loonindexcijfers. Bij Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming is bekend gemaakt dat het indexeringspercentage per 1 januari 2020 2,5% bedraagt. Dit betekent dus een verhoging van de alimentatie per 1 januari a.s. met 2,5%, de hoogste inflatiecorrectie sinds 10 jaar.

De wettelijke indexering is van toepassing op alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien daarvan (bij overeenkomst) is afgeweken of de indexeringsregeling door de rechter is uitgesloten.

Houdt er ook rekening mee dat de fiscale aftrek van partneralimentatie m.i.v. 1 januari 2020 wijzigt. Het aftrektarief wordt in enkele jaren met 3% per jaar afgebouwd en kan voor de inkomsten belast in de hoogste schijf relevante impact hebben.

Meer informatie
Heeft u vragen over kinder- en/of partneralimentatie? Neem contact op met team Familierecht.

November 2019