Skip to main content

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage is gebaseerd op de loonindexcijfers.

Bij Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming is vorige week bekend gemaakt dat het indexeringspercentage per 1 januari 2021 3% bedraagt.

Dit betekent dus een verhoging van de alimentatie per 1 januari a.s. met 3%, de hoogste inflatiecorrectie sinds 11 jaar.

De wettelijke indexering is van toepassing op alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien daarvan (bij overeenkomst) is afgeweken of de indexeringsregeling door de rechter is uitgesloten.

Houdt er ook rekening mee dat de fiscale aftrek van partneralimentatie m.i.v. 1 januari 2020 is gewijzigd. Het aftrektarief wordt in enkele jaren stapsgewijs met 3% per jaar afgebouwd (voor 2021: 43%) en kan voor de inkomsten belast in de hoogste schijf relevante invloed hebben.

Meer informatie

Vragen over alimentatie? Neem contact op met team Familierecht van BZ.

Oktober 2020