Skip to main content

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage is gebaseerd op de loonindexcijfers.

Bij Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming is vorige week bekend gemaakt dat het indexeringspercentage per 1 januari 2022 1,9% bedraagt.

Dit betekent dus een verhoging van de alimentatie per 1 januari a.s. met 1,9% ; deze verhoging geldt zowel voor kinder- als partneralimentatie en is wettelijk verplicht.

De wettelijke indexering is van toepassing op alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien daarvan (bij overeenkomst) is afgeweken of de indexeringsregeling door de rechter is uitgesloten.

Houdt er ook rekening mee dat de fiscale aftrek van partneralimentatie m.i.v. 1 januari 2020 is gewijzigd. Het aftrektarief wordt in enkele jaren stapsgewijs met 3% per jaar afgebouwd (voor 2022: 40%) en kan voor de inkomsten belast in de hoogste schijf relevante invloed hebben.

 

Meer informatie

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ruud Tuinstra of met één van de andere advocaten van Team Familierecht.

 

 

November 2021