Skip to main content

Kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage is gebaseerd op de loonindexcijfers. Op 24 oktober jongstleden is bij Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat het indexeringspercentage per 1 januari 2018 1,5% bedraagt. Dit betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2018 met 1,5%.

De wettelijke indexering is van toepassing op zowel alimentatie die is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, als op alimentatie die bij overeenkomst tussen partijen is vastgesteld. Dit is slechts anders indien bij overeenkomst of door de rechter wordt afgeweken van de indexeringsregeling, dan wel deze wordt uitgesloten. Daarnaast kan  de rechter verzocht worden om de alimentatie te wijzigen op grond van een wijziging van omstandigheden, indien de individuele omstandigheden sterk afwijken van de algemene ontwikkeling van het loonpeil.

november 2017