Skip to main content

De praktijk leert dat bepaalde schuldeisers in faillissement met enige regelmaat informeren bij de curator en diens collega’s naar ‘de stand van zaken’. Sommige schuldeisers vragen dan waarom ze nog geen nieuws hebben ontvangen. Alhoewel het begrijpelijk is dat schuldeisers dat verlangen, is een individuele toelichting van de curator natuurlijk een inefficiënte manier van informatieverschaffing.

Een faillissementscurator en diens medewerkers brengen op uurbasis kosten in rekening bij de faillissementsboedel voor de verrichte werkzaamheden. Vaak valt er in faillissement weinig te verdelen onder de schuldeisers. Geregeld krijgt zelfs de curator zijn salaris niet (volledig) betaald. Het beantwoorden van vragen van individuele schuldeisers kost tijd en daarmee geld. Het ironische daarbij is dat er onder de gezamenlijke schuldeisers (nog) minder te verdelen valt doordat de afzonderlijke schuldeisers proberen hun eigen rechten zo goed mogelijk veilig te stellen. In de rechtseconomie wordt dat het leerstuk van ’the tragedy of the commons’ genoemd. Doordat iedereen maximaal aanspraak maakt op ‘zijn recht’ blijft er uiteindelijk minder (of zelfs niets) over voor iedereen gezamenlijk. Het boedelactief kan maar één keer worden aangewend en is in de regel niet toereikend om alle schuldeisers volledig te betalen.

Gelukkig heeft de wetgever in het verre verleden een oplossing bedacht voor de informatiebehoefte van schuldeisers. Op grond van de wet moet een curator éénmaal per drie maanden openbaar verslag uitbrengen. In bepaalde arrondissementen, waaronder Oost-Brabant, is het beleid dat slechts éénmaal per zes maanden een verslag wordt ingediend. In principe worden alle faillissementsverslagen in lopende faillissementen van ondernemingen gepubliceerd op de volgende overheidswebsite:

http://insolventies.rechtspraak.nl/

Het raadplegen van de openbare faillissementsverslagen is eenvoudig en gratis (zie voor meer informatie over raadpleging van het insolventieregister deze bijdrage). Indien u een vraag hebt voor de curator doet u er dus goed aan eerst het faillissementsverslag te raadplegen. Gezien het vorenstaande kan dat dus zelfs in uw eigen (financiële) belang zijn. Overigens hebt u als schuldeiser tegenwoordig geen verklaring van de curator meer nodig om reeds afgedragen BTW terug te vragen voor een onbetaald gelaten factuur. Lees daarover meer in mijn eerdere bijdrage.

Resumerend kan het zowel in uw eigen belang als in het belang van uw mede-schuldeisers zijn om uw vragen aan de curator te beperken. Het antwoord op veel vragen kunt u waarschijnlijk vinden in het openbare faillissementsverslag. Uiteraard doet u er wel goed aan om contact op te nemen met de curator indien u een specifieke vraag hebt die niet kan worden beantwoord door het verslag te raadplegen.

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Max van de Wolde. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.