Herstructurering

Bij herstructurering van een onderneming wordt de inrichting of organisatie van een onderneming gewijzigd. Herstructurering kan om verschillende redenen worden ingezet: wanneer de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, om fiscale redenen, wegens een verandering in de markt, of in verband met de groei van de onderneming. Herstructurering kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Welke vorm het beste bij u past, is afhankelijk van uw motieven om te herstructureren. Ondernemers doen er goed aan om juridische bijstand in te schakelen om zo de juiste keuze te maken. Boels Zanders Advocaten helpt u daar graag mee. Hierna worden enkele voorbeelden van herstructureringen genoemd.

Een van de manieren om te herstructureren is het wijzigen van rechtsvorm. Indien u als eenmanszaak opereert en u wilt uw aansprakelijkheid beperken, kunt u uw eenmanszaak laten omzetten in een BV. Het vermogen van een BV is namelijk afgescheiden van het vermogen van de eigenaar van de onderneming. Een ander voorbeeld van een wijziging van rechtsvorm is het omzetten van een besloten vennootschap (BV) naar een naamloze vennootschap (NV). Op die manier worden de aandelen openbaar verhandelbaar. Niet elke rechtsvorm past bij elke ondernemer. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is namelijk afhankelijk van de wensen van de ondernemer.

Nog een reden om tot herstructurering over te gaan, is het voorkomen van faillissement. In dat kader is op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet geeft een kerngezonde onderneming die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigt te gaan, de mogelijkheid om te herstructureren. De onderneming legt een akkoord voor aan haar schuldeisers, om met een deel van hun vordering genoegen te nemen. Advocaten kunnen de onderneming bijstaan in een WHOA-traject. Zo bieden ze vaak hulp bij het formuleren van een akkoord aan de schuldeisers. Anders dan bij het bekende crediteurenakkoord, kan de rechter via de WHOA het aangeboden akkoord opleggen (homologeren) aan álle schuldeisers. Met de WHOA kan daarom worden voorkomen dat één schuldeiser dwarsligt met het overeenkomen van een onderhands akkoord waardoor de onderneming alsnog failliet gaat.

Ook vanwege organisatorische redenen kan een onderneming voor herstructurering kiezen. Zo kan een onderneming ervoor kiezen om te fuseren of te splitsen. Bij een fusie worden twee of meer ondernemingen samengevoegd om door te gaan als één onderneming. Het tegenovergestelde gebeurt met een juridische splitsing. Dan gaat een zelfstandig deel van (het vermogen van) een onderneming over op één of meer andere ondernemingen.

Naast voornoemde motieven en vormen van herstructurering zijn er nog tal van andere redenen en manieren om te herstructureren. De manier waarop de herstructurering wordt vormgegeven is vaak voor een groot deel afhankelijk van het motief van de onderneming. Juridische ondersteuning bij herstructureringen is in de regel wenselijk en veelal zelfs noodzakelijk. Samen met een advocaat kunt u onderzoeken of herstructurering gewenst of noodzakelijk is en op welke wijze een herstructurering het beste kan worden vormgegeven.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina