Insolventie

Uw bedrijf, uw schuldenaar of uzelf kan wegens uiteenlopende redenen in financiële problemen komen. Financiële problemen leiden mogelijk tot insolventie. Dat doet zich voor in het geval dat een schuldenaar niet langer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Insolventie kan zowel voor de schuldenaar als voor schuldeisers de aanleiding vormen voor een faillissementsaanvraag. Als schuldenaar kunt u zelf uw faillissement aanvragen, maar bestaat ook het risico dat schuldeisers uw faillissement aanvragen. Als schuldeiser kunt u het faillissement van uw schuldenaar aanvragen.

Insolventie van een onderneming hoeft niet altijd het faillissement daarvan tot gevolg te hebben. Voor ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn is een financiële herstructurering het overwegen waard. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een crediteurenakkoord aan te bieden. De inwerkingtreding van de WHOA biedt daarvoor een wettelijke basis in de faillissementswet.

U doet er als schuldenaar en/of schuldeiser verstandig aan om juridische hulp in te schakelen wanneer u te maken krijgt met een (dreigend) faillissement.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina