Bestuurder

U bent bestuurder van een onderneming. Eigenlijk weet u het al langer: uw onderneming gaat het waarschijnlijk niet redden. Dit kan allerlei oorzaken hebben: marktomstandigheden, overheidsingrijpen, opzegging van het krediet, mislukte herfinancieringen, personele problematiek en/of persoonlijke omstandigheden. Wanneer kunt u dan het beste de handdoek in de ring gooien? Veel ondernemers zijn echte vechters en doen dat eigenlijk te laat. Bij een aanhoudend gevecht raakt de oplossing vaak steeds verder weg. Immers, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Om deze situatie te voorkomen kunt u het beste tijdig advies inwinnen.

Mogelijkheden om schade te beperken

Vaak zijn er nog mogelijkheden om de schade voor alle betrokkenen te beperken. Misschien zijn de schuldeisers bereid om in gesprek te gaan over een afbetalingsregeling of een gedeeltelijke kwijtschelding. De kans van slagen is vaak het grootste als er op tijd en voortvarend wordt ingegrepen. In sommige gevallen is een faillissement echter de enige optie. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het maken van de afweging welke route het meest geschikt is voor u.

Indien u uw onderneming wenst te beëindigen, zijn er vaak meer mogelijkheden dan een faillissementsaanvraag. De onderneming kan soms worden ontbonden, bijvoorbeeld door een turboliquidatie. Daarbij wenst u het risico op nabranders te voorkomen. Dat vereist een zorgvuldige uitvoering. Onze advocaten beschikken over de kennis en ervaring om dit proces vlekkeloos te laten verlopen.

Bestuursaansprakelijkheidprocedure

Het is mogelijk dat de curator of een schuldeiser het standpunt inneemt dat u ernstige fouten heeft gemaakt als bestuurder. Dat kan leiden tot een bestuursaansprakelijkheidsprocedure. Ook hiervoor geldt dat het wenselijk is om tijdig advies in te winnen. Onze advocaten insolventie en herstructurering hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen in zaken over bestuurdersaansprakelijkheid. Dat geldt ook voor kwesties die betrekking hebben op rekening-courantvorderingen, borgstellingen en geschillen over de toelaatbaarheid van transacties in de voorfase van het faillissement.

Wij staan u graag met raad en daad bij. Afhankelijk van de casus kunnen we u geruststellen of het slechte nieuws brengen indien u helaas serieuze risico’s loopt. Dan weet u waar u in ieder geval aan toe bent. Duidelijkheid biedt rust.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina