Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid ziet meestal op de vraag of een bestuurder van een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV), aansprakelijk is voor schulden die hij of zij namens de rechtspersoon is aangegaan. Het uitgangspunt is dat bestuurders van een NV of BV niet aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming. Dat kan echter anders zijn als een bestuurder bijvoorbeeld opzettelijk schulden maakt en daarbij een of meer schuldeisers worden benadeeld. Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid is in de regel het grootste indien de onderneming in financieel zwaar weer verkeert.

De lat voor bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland ligt hoog. Het is daarom niet eenvoudig om een bestuurder succesvol aansprakelijk te houden. Dat is met een goede reden. U kunt zich voorstellen dat bestuurders die steeds moeten vrezen voor aansprakelijkheid, zich niet vrij voelen om écht te ondernemen. Ondernemen is immers risico’s nemen. Tot op zekere hoogte mag dat ook. Door een hoge drempel op te werpen voor de aansprakelijkheid van bestuurders, kunnen bestuurders in de regel met een gerust hart ondernemen.

Bestuurders kunnen tijdens een faillissement van de rechtspersoon door de curator aansprakelijk worden gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. Ook als de rechtspersoon niet failliet is, zijn er mogelijkheden om bestuurders aan te spreken. De bestuurder moet dan een ernstig verwijt gemaakt kunnen worden. Kunt u als schuldeiser uw vordering niet verhalen op de rechtspersoon? Betaalt de bestuurder u niet, maar andere schuldeisers wel? Laat de bestuurder weten dat zijn vennootschap feitelijk failliet is en blijft u met uw vordering zitten, maar krijgt u geen inzage in de werkelijke situatie? Het aanspreken van de bestuurder kan dan wellicht uitkomst bieden.

Naast schuldeisers kunt u ook te maken krijgen met een aansprakelijkstelling van de Belastingdienst of een bedrijfstakpensioenfonds. Dit geldt met name indien u bent vergeten om tijdig een zogenaamde melding van betalingsonmacht te doen.

Wellicht is uw bedrijf al gefailleerd en bent u door de curator aansprakelijk gesteld. Onze advocaten kunnen u adviseren over de vraag hoe u aansprakelijkheid kunt voorkomen, maar kunnen u ook ondersteunen of zelfs verdedigen als u onverhoopt toch aansprakelijk bent gesteld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina