Doorstart

Met een succesvolle doorstart wordt in de regel bedoeld het na een faillissement continueren van de bedrijfsactiviteiten door een nieuwe of dezelfde ondernemer. Bij een doorstart worden de ondernemingsactiviteiten – nagenoeg altijd – overgenomen door een nieuwe rechtspersoon. Dit kan omdat de onderneming en de rechtspersoon die de onderneming drijft niet hetzelfde zijn. De term doorstart is geen term die in de Faillissementswet voorkomt. Het is een term die is ontwikkeld in de praktijk.

Een doorstart houdt dus bijna altijd een overdracht van de bedrijfseigendommen van een oude rechtspersoon naar een nieuwe rechtspersoon in. De schulden blijven achter bij de oude rechtspersoon en deze worden dan deels voldaan uit de opbrengst van de doorstart. Bij een doorstart is dus bijna nooit sprake van een overdracht van aandelen.

Schuldeisers van de failliete onderneming kunnen hun vordering dus (meestal) niet verhalen op de doorstarter. De doorstarter staat los van failliet.

De doorstarter zal meestal alleen de winstgevende delen van het bedrijf willen overnemen. Het komt dan ook geregeld voor dat de doorstarter minder werknemers nodig heeft. Bij een voorbereide doorstarter kunnen er omstandigheden zijn waaronder de werknemers van rechtswege (‘automatisch’) in dienst treden bij de doorstarter. Dit wordt overgang van onderneming genoemd. Ook is het mogelijk dat bepaalde werknemersrechten mee overgaan.

In een faillissement van een onderneming zullen curatoren meestal in eerste instantie streven naar een doorstart. Dat doen zij omdat de ervaring leert dat de eigendommen van de onderneming meer opbrengen in het geval van een doorstart dan bij een verkoop op een veiling. Het realiseren van de hoogst mogelijke opbrengst is in het belang van de gezamenlijke schuldeisers in het faillissement. De curator zal dat belang voor ogen moeten houden. Het maakt voor de curator dan ook niet uit of de oude ondernemer (de failliet) of een nieuwe ondernemer het hoogste bod uitbrengt.

De doorstart heeft daarnaast vaak als bijkomend voordeel dat de doorstarter bepaalde verplichtingen van de failliet overneemt, zoals verplichtingen ten opzichte van werknemers. De kosten die de verplichtingen met zich meebrengen, komen dan niet voor rekening van de faillissementsboedel. Met een doorstart worden daarom ook vaak de kosten voor de faillissementsboedel beperkt. Ook om die reden is een doorstart vaak te verkiezen boven een veiling van de activa.

Het realiseren van een doorstart vereist in de praktijk de nodige juridische kennis en een voortvarende aanpak. Er is meestal niet veel tijd om een doorstart te realiseren, onder meer omdat klanten en werknemers veelal snel vertrekken na een faillissement.

De specialisten van Boels Zanders kunnen u ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van een doorstartplan. Wij kunnen u ook van dienst zijn indien u interesse heeft om een failliete onderneming te kopen van een curator.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina