Faillissementsaanvraag

Een faillissement is bedoeld om het vermogen van een (rechts)persoon met schulden te verdelen over de schuldeisers . Daarom wordt een faillissement pas uitgesproken als een schuldenaar meerdere schulden niet betaalt en te verwachten is dat betaling ook niet meer zal plaatsvinden.

Iedereen kan failliet gaan, zowel personen als bedrijven (ongeacht de rechtsvorm ervan). Een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Dat gebeurt meestal omdat een schuldeiser het faillissement van zijn schuldenaar aanvraagt. De schuldenaar kan ook zelf de faillissementsaanvraag indienen. In het laatste geval wordt gesproken over een eigen aangifte.

Wilt u als schuldeiser het faillissement van één van uw debiteuren aanvragen? Een advocaat zal dan voor u een verzoekschrift moeten opstellen waarin wordt gevraagd om het faillissement van de debiteur uit te spreken. Naast uw eigen vordering zult u moeten aantonen dat de schuldenaar ten minste één andere vordering onbetaald laat. Dit wordt ook wel het vereiste van pluraliteit van schuldeisers genoemd. Wij kunnen u helpen om een dergelijke steunvordering te vinden.

Waarom zou u kosten maken om het faillissement van uw debiteur aan te vragen als u weet dat schuldeisers in een faillissement vaak niets meer betaald krijgen? Een faillissementsaanvraag vormt in de praktijk ook een geducht incassomiddel. Debiteuren betalen vaak alsnog als hun faillissement wordt aangevraagd. Bovendien wordt in een faillissement een onafhankelijke derde, de curator, aangesteld om onder meer onderzoek te doen naar de gang van zaken bij uw debiteur. De curator heeft vergaande bevoegdheden om gelden in de boedel te krijgen. Daarmee kunt u mogelijk alsnog (een deel van) uw vordering betaald krijgen, ook al lijkt uw debiteur op het eerste gezicht geen geld meer te hebben.

Onze advocaten van team Insolventie & Herstructurering weten precies hoe zij een dergelijke zaak moeten aanvliegen om voor u het gewenste resultaat te bereiken.

Kampt u zelf met betalingsproblemen en overweegt u om een eigen faillissement aan te vragen, dan staan onze advocaten óók voor u klaar. Wij zullen altijd eerst onderzoeken welke mogelijkheden u heeft om een eigen faillissement te voorkomen of om uw schulden te saneren. Pas als wij zeker weten dat een faillissement de beste keuze voor u en uw onderneming is, dan schakelen wij over tot de begeleiding van uw eigen faillissementsaangifte. Onze advocaten kunnen u gedurende het faillissement ondersteunen en ervoor zorgen dat u een zo zacht mogelijke landing maakt. Wij voorzien u daarbij van advies op maat.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina