Rekening-courantschuld

Partijen tussen wie een relatie bestaat die meebrengt dat regelmatig transacties moeten worden afgerekend, kunnen overeenkomen dat tussen hen een rekening-courantverhouding bestaat. Hierdoor hoeven de schulden en vorderingen die uit die transacties ontstaan niet steeds apart afgerekend te worden: dat gaat vanzelf (van ‘rechtswege’). Een veelvoorkomend voorbeeld van een rekening-courantrekening is een bankrekening: er is sprake van één positief of negatief banksaldo c.q. rekening-courantvordering of rekening-courantschuld.

Rekening-courantverhoudingen kunnen in verschillende relaties bestaan. Een ander veelvoorkomend voorbeeld is de vordering die een aandeelhouder heeft op zijn (holding)vennootschap, of vice versa. Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. In dit opzicht wijkt een rekening-courantverhouding dus af van een ‘normale’ lening, waarbij doorgaans op vaste overeengekomen tijdstippen wordt afgelost.

Bent u (directeur-groot)aandeelhouder van uw vennootschap, dan is het belangrijk om te weten dat u de rekening-courantschuld niet onbeperkt mag laten oplopen. Zo heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld aandacht voor excessieve rekening-courantschulden. Deze kunnen onder omstandigheden als (verkapte) dividenduitkering worden aangemerkt. Dit heeft vanzelfsprekend juridische en fiscale consequenties.

Indien uw vennootschap in staat van faillissement komt te verkeren dan zal de curator daarvan overgaan tot het opeisen van eventuele openstaande rekening-courantvorderingen. Dit leidt met regelmaat tot grote betalingsproblemen bij de betrokken schuldenaar (veelal de directeur-grootaandeelhouder).

Wilt u de rekening-courantpositie tussen u en uw vennootschap onder de loep nemen? Of bent u benieuwd naar de juridische gevolgen van uw (nieuwe) rekening-courantschuld? Onze specialisten faillissementsrecht kunnen u adviseren en helpen voorkomen dat uw rekening-courantschuld ongecontroleerd oploopt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina