Time-Out Arrangement (TOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA maakt het mogelijk om ondernemingen die levensvatbaar zijn, maar op randje faillissement balanceren, financieel te herstructureren. Ook kan de WHOA worden gebruikt voor een gecontroleerde bedrijfsbeëindiging. Om ondernemingen die het WHOA-traject met succes doorlopen financieel een frisse start te geven, is het Time-Out Arrangement (“TOA”) krediet geïntroduceerd als tijdelijke steunmaatregel.

Herstructurering onder de WHOA vindt plaats door een onderhands akkoord aan de schuldeisers en/of aandeelhouders aan te bieden. Dit akkoord kan de rechtbank vervolgens goedkeuren. Het TOA-krediet voorziet WHOA-geherstructureerde bedrijven van extra geld om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de herstart van de bedrijfsactiviteiten.

De lening is vanaf 1 juni 2021 voor mkb-bedrijven aan te vragen bij Stichting Qredits. Een aanvraag kan al worden ingediend wanneer een WHOA-procedure is opgestart (deponering startverklaring ter griffie). Echter zal deze pas worden toegekend nadat het WHOA-akkoord door de rechter is goedgekeurd.

De hoogte van een TOA-krediet bedraagt maximaal EUR 100.000,- en wordt verstrekt als werkkapitaal of (maximaal 30%) achtergesteld vermogen. Het is echter ook mogelijk het TOA-krediet aan te vragen voor kosten van het doorlopen van een WHOA-procedure. Zo kan een maximumbedrag van EUR 35.000,- verkregen worden voor kosten zoals het salaris van advocaten, griffierechten en de huur van een herstructureringsdeskundige.

Indien u de mogelijkheden van een WHOA-herstructurering wenst te onderzoeken of in aanmerking wil komen voor het TOA-krediet, dan kunnen onze specialisten u adviseren en assisteren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina