Turboliquidatie

U kunt als ondernemer om verschillende redenen uw bedrijfsactiviteiten beëindigen. Gebeurt dat door middel van een ontbinding of liquidatie van de vennootschap, dan zullen de schulden voor zover mogelijk aan de schuldeisers worden betaald. Als er nog bezittingen resteren, dan komt het restant vervolgens toe aan de aandeelhouders. Het komt echter regelmatig voor dat de vennootschap op het moment van ontbinding geen baten meer heeft of verwacht te ontvangen. Er kan dan simpelweg niets meer onder de schuldeisers worden verdeeld (vereffend). De turboliquidatie kan in dat geval uitkomst bieden.

De turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Anders dan bij een ‘normale’ ontbinding, vindt er bij de turboliquidatie geen vereffening c.q. verdeling plaats. Zo hoeft er geen vereffenaar te worden benoemd. Een turboliquidatie komt al tot stand doordat het bevoegde orgaan van de vennootschap een besluit neemt tot ontbinding van de rechtspersoon. Na het besluit kan het bestuur de vennootschap uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

De turboliquidatie is ogenschijnlijk eenvoudig toe te passen. Toch zijn er ook risico’s. Voorafgaand aan het besluit tot ontbinding is het noodzakelijk dat de vennootschap batenvrij wordt gemaakt. De vennootschap zal dan zoveel mogelijk schulden moeten aflossen met behulp van de baten die er zijn. Ook de doorlopende verplichtingen zullen op de juiste wijze beëindigd moeten worden. Blijkt er vervolgens nog een bate te zijn, dan is de vennootschap formeel nooit ontbonden. De schuldeiser die wordt benadeeld, kan de bestuurder of aandeelhouder van de geturboliquideerde vennootschap onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk stellen.

Bent u voornemens om uw bedrijfsactiviteiten te beëindigen en wenst u meer informatie over de turboliquidatie? Of bent u als schuldeiser benadeeld door de turboliquidatie van een vennootschap? Onze specialisten denken graag met u mee en kunnen opkomen voor uw belangen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina