Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA maakt het mogelijk om ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar gebukt gaan onder een zware schuldenlast, financieel te herstructureren.

De WHOA bevat een procedure om de schuldenlast te herstructureren door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders. Tot 1 januari 2021 was in veel gevallen instemming vereist van alle schuldeisers om een akkoord buiten faillissement te kunnen realiseren. Daardoor kon iedere individuele schuldeiser een akkoord dwarsbomen. Nu zijn er meer mogelijkheden om één of enkele schuldeisers te dwingen om ‘mee te werken’ aan een aangeboden akkoord. Het WHOA-akkoord kan door de rechter namelijk verbindend worden verklaard voor álle schuldeisers, ook voor eventuele tegenstemmers. Daarom wordt het WHOA-akkoord ook wel een dwangakkoord genoemd. De WHOA biedt u veel vrijheid voor de wijze waarop u het akkoord aanbiedt en aan wie. De betrokkenheid van de rechtbank kan daarbij beperkt zijn.

Kampt u met betalingsproblemen en bent u op zoek naar mogelijkheden om uw onderneming weer schuldenvrij te maken? Dan kan de WHOA voor u wellicht mogelijkheden bieden. U kunt een WHOA-traject zelf starten door een verklaring te deponeren bij de rechtbank. Dat kan ook nog als u al met de voorbereidingen voor het aanbieden van een akkoord aan uw schuldeisers bent begonnen. Door het deponeren van de startverklaring krijgt u toegang tot de verschillende voorzieningen die de WHOA biedt. Zo kunt u de rechtbank vragen om een afkoelingsperiode af te kondigen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat uw faillissement wordt uitgesproken of alsnog beslag wordt gelegd op noodzakelijke bedrijfseigendommen.

Daarnaast bestaat nog een andere manier om een WHOA-traject te starten. Daarbij geeft u een deel van de regie uit handen. U kunt de rechtbank vragen om op uw kosten een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Deze deskundige zal zich vervolgens buigen over de vraag of een akkoord zinvol is en regelt in overleg met u het traject.

Ook schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen de rechtbank vragen om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Op die manier kunnen zij dus invloed uitoefenen. Dat kan dus ook als de ondernemer c.q. het bestuur dat zelf niet doet. Bij de aanstelling van een herstructureringsdeskundige zal de rechtbank altijd toetsen of een WHOA-traject zinvol is.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het starten van een WHOA-traject en de begeleiding daarvan. U krijgt een op maat gesneden advies over de mogelijkheden om uw schulden te saneren. Doordat zij de procedures goed kennen, weten onze advocaten ook hoe gereageerd moet worden op verzoeken van derden om bij uw onderneming een WHOA-traject te starten. Bovendien kunnen zij u adviseren over de mogelijkheden om uw schuldenaar aan te zetten tot een WHOA-traject waarbij u als schuldeiser gebaat bent.

Meer weten over het WHOA-traject? Kijk dan ook eens op onze WHOA-pagina.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina