Dienstverlener

U verleent sinds jaar en dag diensten aan een klant. Mogelijk heeft u al vernomen of gemerkt dat het financieel niet goed gaat met uw klant. Facturen zijn door uw klant niet betaald en na verloop van tijd ontvangt u van de curator bericht dat de klant door de rechtbank failliet is verklaard. In het bericht wordt uitgelegd dat u een vordering kunt indienen bij de curator. Waarschijnlijk heeft u een aantal vragen.

Wellicht maakt de klant ook na het faillissement gebruik van uw dienstverlening, bijvoorbeeld omdat u de ICT-omgeving van uw klant verzorgt. In veel gevallen komt de curator al snel in beeld. Er kunnen allerlei vragen gaan spelen. Wat gebeurt er met de openstaande facturen? Moet ik nog diensten blijven leveren aan de curator? En worden facturen voor die diensten aan de curator wel betaald? Hoe zit het met uw eigendommen die zich nog bij de klant bevinden?

Het is mogelijk om afspraken te maken met de curator over de afname van de diensten tijdens het faillissement. Daarbij is het van groot belang om voortvarend contact op te nemen met de curator. U kunt uw positie in het faillissement aanmerkelijk verbeteren met een bericht waarin u de curator verzoekt om te verklaren dat hij de overeenkomst gestand doet. Daarbij kunt u vorderen dat de curator zekerheid stelt voor betaling van de door hem afgenomen diensten. Uiteraard kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Het komt met regelmaat voor dat de onderneming wordt doorgestart, veelal door de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De contracten die de failliete onderneming had, gaan niet automatisch over naar de doorstartende onderneming. Het is wel mogelijk voor de doorstarter om de contracten van de failliete onderneming over te nemen. U moet het als dienstverlenener wel eens zijn met de contractovername. U kunt daar voorwaarden aan verbinden. Onze specialisten helpen u daar graag bij.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina