Crediteurenakkoord

Verkeert u of uw onderneming in financiële nood, maar is die na oplossing van de problemen nog wel levensvatbaar? Een crediteurenakkoord kan dan een uitweg bieden.

Een crediteurenakkoord kan allerlei vormen hebben. Het is mogelijk om specifieke regelingen met afzonderlijke crediteuren te treffen. Bij de meest gangbare vorm van een crediteurenakkoord wordt aan de schuldeisers betaling van een bepaald percentage van hun vordering aangeboden tegen finale kwijting (kwijtschelding van de restantvordering). Een dergelijk akkoord kan worden aangeboden, zonder dat er een rechter aan te pas komt: dat wordt een ‘buitengerechtelijk crediteurenakkoord’ genoemd. Met elke individuele crediteur moet overeenstemming worden bereikt.

Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds biedt het aanbieden van een akkoord de schuldenaar de mogelijkheid om niet failliet verklaard te worden. Anderzijds zullen schuldeisers meer van hun vordering terugzien dan in het geval van een faillissement. In het geval van een faillissement is het vaak onwaarschijnlijk dat zij nog een betaling zullen ontvangen.

Een nieuwe mogelijkheid is om in het kader van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) zo’n crediteurenakkoord ook op te leggen aan crediteuren die er niet direct mee willen instemmen. Daar komt dan wel een rechter aan te pas.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het aanbieden en/of beoordelen van een crediteurenakkoord. U krijgt een op maat gesneden advies over de mogelijkheden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina