Failliet

Een persoon of een rechtspersoon die in staat van faillissement is verklaard wordt ook wel ‘de failliet’ genoemd. Indien u of uw onderneming failliet wordt verklaard, komt er van rechtswege (automatisch) beslag te liggen op het gehele vermogen van de failliet. U kunt dan als failliet niet meer beschikken over het vermogen (van de onderneming). Met ingang van de datum dat het faillissement wordt uitgesproken is de curator met uitsluiting beschikkingsbevoegd ten aanzien van het vermogen van de failliet. De curator zal er vervolgens – kort gezegd – voor zorgen dat alle bezittingen van de failliet worden verkocht om schuldeisers te kunnen voldoen.

Wat zijn de rechten en plichten van u of uw onderneming als failliet? Welke bevoegdheden heeft de curator wel of juist niet? Onze advocaten kunnen u helpen en begeleiden in geval van faillissement.

Het kan ook zo zijn dat één van uw zakenrelaties failliet is verklaard of dat u het faillissement van een debiteur wenst aan te vragen. Wat zijn dan uw rechten als schuldeiser? Ook in dat geval kunnen onze advocaten u adviseren over de (on)mogelijkheden in faillissement.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina