Faillissement

SchuldeiserUw bedrijf kan wegens allerlei redenen in financiële problemen terechtkomen. U kunt te kampen hebben met teruglopende inkomsten waardoor het steeds moeilijker wordt om schuldeisers te betalen. Ook kan de bank bijvoorbeeld overgaan tot kredietopzegging. Deze omstandigheden kunnen een aanleiding vormen voor een aanvraag van het faillissement van uw bedrijf. Het faillissement van uw onderneming kunt u zelf aanvragen. Dit kan ook door een schuldeiser wiens rekening u niet heeft betaald en ook niet meer kunt betalen, mits er sprake is van een steunvordering.

Gevolgen faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag moet worden gedaan bij de rechtbank. Deze zal een curator aanwijzen indien uw onderneming failliet wordt verklaard. Het faillissement heeft als gevolg dat er beslag op het gehele vermogen van uw onderneming komt te liggen. U kunt dan niet meer beschikken over het vermogen van de onderneming. De curator staat nu aan het roer. De curator zal alle bezittingen van de onderneming verkopen om schuldeisers te kunnen voldoen.

Financiële problemen

Financiële problemen hoeven niet meteen te betekenen dat een faillissement de enige uitweg is. Indien u op tijd de problemen binnen uw onderneming weet te signaleren en zowel juridische als financiële hulpverlening zoekt, dan kan het faillissement alsnog op verschillende manieren worden voorkomen. Zo kunnen onze advocaten u helpen bij het aanvragen van een surseance van betaling, het realiseren van een herstructurering op grond van de WHOA of het aanbieden van een crediteurenakkoord.

De andere zijde van de medaille is dat een faillissement ook kan worden gebruikt om een niet-betalende klant tot betaling te bewegen. Door een faillissementsaanvraag kunt u namelijk druk op een debiteur uitoefenen. Debiteuren zullen vaak proberen te voorkomen dat het faillissement wordt uitgesproken door middel van het aanbieden van een betalingsregeling of door simpelweg tot betaling over te gaan. Ook daarover kunnen wij u adviseren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina