Faillissementsrecht

Indien uw bedrijf of een van uw van afnemers failliet is verklaard, dan krijgt u te maken met het faillissementsrecht. Dit wordt ook wel insolventierecht genoemd. Het in Nederland toepasselijke faillissementsrecht is grotendeels opgenomen in de Faillissementswet.

Deze wet voorziet onder meer in de rechten en plichten van zowel de curator als de (rechts)persoon die failliet is verklaard. Zo bepaalt de wet wat er dient te gebeuren met de eigendommen van de (rechts)persoon of hoe de curator om moet gaan met de huurovereenkomst van het pand waar de failliete onderneming is gevestigd.

Onze advocaten hebben dagelijks te maken met de Faillissementswet omdat zij curatoren ondersteunen bij de afwikkeling van faillissementen. Onze advocaten helpen ondernemers faillissementen te voorkomen. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn dan kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van een faillissement. Mogelijk kan daarbij een doorstart worden voorbereid. Onze specialisten faillissementsrecht staan u graag bij met raad en daad.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina