Financier

Veel ondernemingen zijn voor hun financiering afhankelijk van externe partijen, zoals een bank, een moederbedrijf of een investeringsfonds (waaronder venture capital- en private equity fondsen). Diverse ondernemers zijn gefinancierd door hun naaste omgeving: goede bekenden, vrienden of zelfs familie. Het door de financier uitgeleende geld moet normaliter worden terugbetaald, in de regel vermeerderd met rente.

Er kan een situatie ontstaan waarbij het de vraag is of terugbetaling van de lening mogelijk is. In dat scenario is het extra van belang dat er zekerheidsrechten zijn bedongen. Daarbij kan worden gedacht aan pandrechten, hypotheekrechten, borgstellingen en hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien de geldnemer de gemaakte afspraken niet nakomt, kan de financier overgaan tot het uitwinnen van bedongen zekerheden. Vaak leidt dat tot het faillissement van de geldnemer.

Veel noodlijdende bedrijven ontvangen in hun laatste fase aanvullende leningen, bijvoorbeeld van de aandeelhouders. In onze curatoren praktijk blijkt dat dergelijke leningen regelmatig worden verstrekt zonder dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over terugbetaling. Ook zijn er vaak geen zekerheden verstrekt. Het is in veel gevallen niet mogelijk om dat in een later stadium te herstellen. Indien de geldnemer failliet gaat, zijn de rechten van de financier gelijk aan die van de handelscrediteuren. De gevolgen daarvan zijn groot: bij de meeste faillissementen ontvangen de handelscrediteuren namelijk geen betaling. Dat geldt ook voor de financier zonder rechtsgeldige zekerheidsrechten. Kortom, het maken van afspraken en het bedingen van zekerheid bij het verstrekken van een financiering luistert erg nauw en helemaal voor een noodkrediet.

Indien u zekerheden heeft bedongen bij het verstrekken van een financiering dan kunt u een geschil krijgen indien u uw rechten wenst uit te oefenen. Deze geschillen ontstaan vaak met faillissementscuratoren. De curator kan de rechtsgeldigheid van uw zekerheden ter discussie stellen of de uitwinning van uw zekerheden frustreren. Wij kunnen u van dienst zijn in dergelijke geschillen. Onze advocaten procederen onder meer voor banken, investeringsfondsen en andere kredietverschaffers.

Indien u een financiering wenst te verschaffen of wordt geconfronteerd met een noodlijdende geldlener dan kunt u het beste advies inwinnen. Onze advocaten insolventierecht en herstructurering staan voor u klaar. Waar nodig werken wij samen met onze specialisten financiering en zekerheid.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina