Verzet

U kunt als schuldenaar of schuldeiser onverhoopt geconfronteerd worden met een faillissement. Mogelijk heeft u in dat geval belang bij de vernietiging van het faillissement. Indien u niet gehoord bent door de rechtbank, biedt de Faillissementswet zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar de mogelijkheid verzet in te stellen tegen de faillietverklaring.

Indien u als schuldenaar niet bent gehoord, heeft u recht van verzet gedurende veertien dagen na de uitspraak van het faillissement. Voor schuldenaren die zich ten tijde van de uitspraak niet in Nederland bevinden geldt een verlengde termijn van een maand. Niet gehoorde schuldeisers/belanghebbenden kunnen – behoudens de aanvragende schuldeiser – binnen acht dagen na de dag van de uitspraak verzet instellen. Wie als belanghebbende geldt moet van geval tot geval worden bezien. Aanvragers kunnen niet zelf in verzet gaan tegen de faillietverklaring.

Voor een geslaagd verzet moet de niet gehoorde partij aantonen dat ofwel het vorderingsrecht van de aanvrager, ofwel de toestand te hebben opgehouden te betalen op dat moment niet bestaat.

Verzet dient te geschieden bij verzoekschrift, ingediend door een advocaat. U doet er verstandig aan juridische hulp van een advocaat in te schakelen in het geval dat u overweegt verzet in te stellen tegen een faillietverklaring.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina