Leverancier

U heeft producten geleverd aan een klant. Nadat u enkele geruchten heeft gehoord ontvangt u een bericht van een curator: uw klant is failliet. Als crediteur kunt u uw vordering indienen, meer niet. Maar wat gebeurt er met onbetaalde producten die u heeft geleverd? Verder heeft u gehoord dat er mogelijk zaken zijn verdwenen in de dagen vóór het faillissement. Wellicht heeft u een voorstel gekregen om een contante betaling of een bepaalde zaak aan te nemen. Mag u een dergelijk voorstel aannemen?

Dit zijn voorbeelden van dilemma’s waarmee u als schuldeiser te maken kunt krijgen. Onze specialisten kunnen u bijstaan indien uw klant niet betaalt. Wij vragen met regelmaat het faillissement aan van wanbetalers. In veel gevallen wordt door deze incassomaatregel alsnog betaald.

Indien uw klant inmiddels failliet is, zijn er vaak nog mogelijkheden om uw schade te beperken. Waarschijnlijk wenst u uw onbetaalde producten graag retour te ontvangen. Daarbij kunt u een beroep doen op het recht van reclame of een bedongen recht van eigendomsvoorbehoud. Onder omstandigheden kan de curator het standpunt innemen dat u uw zaken niet kunt komen ophalen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een afkoelingsperiode is gelast. Ook is het mogelijk dat de curator meent dat uw rechten zijn vervallen, bijvoorbeeld in verband met vermenging of verwerking van de door u geleverde producten.

Het is niet zonder risico voor de curator om uw zaken niet te retourneren. De curator loopt het risico op persoonlijke aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat doordat hij uw producten niet retourneert. Onze advocaten kunnen u voorzien van advies en de onderhandelingen met de curator voor u voeren. Uiteraard kunnen wij ook procederen indien dat wenselijk is.

Een goede voorbereiding biedt de beste bescherming tegen wanbetalers en geschillen met curatoren over het retourneren van producten. Met verbetering van uw standaardcontracten en werkproces kunnen wij u helpen om de schade in de toekomst te beperken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina