Onverschuldigde betaling

Per ongeluk een bedrag naar de verkeerde bankrekening overmaken of twee keer dezelfde factuur betalen. Dit zijn voorbeelden van betalingen die de wet aanduidt als ‘onverschuldigde betaling’.

Kort gezegd is er sprake van onverschuldigde betaling als u aan een ander iets geeft (levert), betaalt of een andere prestatie verricht zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat. Het kan voorkomen dat de ontvanger van het goed of geldbedrag niet vrijwillig overgaat tot teruggave hiervan. Het is dan mogelijk om dit goed of geldbedrag van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.

In sommige gevallen gaat het niet om een onverschuldigd geldbedrag of goed, maar om een verrichte prestatie. Denkt u hierbij aan het schilderen van een huis. Ook als u prestatie heeft verricht zonder rechtsgrond, ontstaat er een verplichting om de prestatie ongedaan te maken. Soms kan een prestatie niet meer ongedaan gemaakt worden of wegen de baten niet op tegen de kosten. In dergelijke gevallen dient gekeken te worden naar de waarde die de ontvanger er op dat moment voor over zou hebben gehad. Voor zover dat redelijk is, dient de ontvanger de waarde van de prestatie aan u terug te betalen.

Heeft u een onverschuldigde betaling verricht en weigert de ontvanger om dit terug te draaien? Onze specialisten kunnen de mogelijkheden in kaart brengen en opkomen voor uw belangen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina