Rechter-commissaris

Op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken wordt er door de rechtbank een curator en een rechter-commissaris benoemd. De taak van de curator is het (feitelijke) beheer en de vereffening van de boedel. De rol van de rechter-commissaris in een faillissement kan het beste worden omschreven als ’toezichthouder’ van de curator. De rechter-commissaris houdt dus toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel.

De curator dient voor bepaalde handelingen met betrekking tot het beheren en vereffenen voorafgaande toestemming te vragen aan de rechter-commissaris. Denk hierbij aan de curator die wil overgaan tot het ontslag van het personeel of de verkoop van bepaalde activa. De rechter-commissaris kan de curator bijstaan met raad en opmerkingen, maar kan hem ook berispen of bevelen geven. Dit alles om te zorgen dat de curator zich bij de uitvoering van zijn taak houdt aan de grenzen van de Faillissementswet en andere wetgeving. De rechter-commissaris communiceert daarbij voornamelijk rechtstreeks met de curator en is hoofdzakelijk op de achtergrond bij de afwikkeling van een faillissement betrokken.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris lijkt dus een relatief onzichtbare speler te zijn in het faillissementstraject, maar heeft achter de schermen wel een stevige positie en rechtstreeks contact tussen (de bestuurder van) een failliete (rechts)persoon en diens schuldeiser komt ook voor. Onder omstandigheden kan de failliet namelijk worden verhoord door de rechter-commissaris. Ook kan de failliete onderneming zelf het initiatief nemen om contact met de rechter-commissaris te zoeken. De failliet kan namelijk opkomen tegen het handelen van de curator. Schuldeisers van de failliet kunnen zich ook wenden tot de rechter-commissaris om bijvoorbeeld te klagen over het handelen van de curator.

Onze advocaten kunnen voor u toetsen of dat zinvol is. Indien dat het geval is kunnen wij de rechter-commissaris ook voor u benaderen. Ook kunnen onze advocaten u van advies voorzien indien u in verband met een faillissement voor verhoor bent opgeroepen door de rechter-commissaris.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina