Retentierecht

Een overeenkomst tussen twee partijen zorgt over en weer voor verplichtingen. In een groot deel van de gevallen verplicht de ene partij een product of dienst te leveren. De andere partij is dan verplicht voor de levering van het product of dienst te betalen. Als die betaling achterwege blijft, dan kan de schuldeiser de levering uitstellen totdat de schuldenaar wel betaald heeft. Dit uitstel wordt ook wel opschorting genoemd. Een bijzondere vorm van opschorting is het zogenaamde retentierecht.

Het retentierecht geeft aan een schuldeiser de bevoegdheid om de teruggave van een zaak van een schuldenaar op te schorten, totdat de vordering van de schuldeiser wordt voldaan. Het retentierecht kan in veel verschillende omstandigheden uitkomst bieden. Een bekend voorbeeld is de garagehouder die de door hem gerepareerde auto onder zich houdt totdat de eigenaar aan hem betaalt. Ook de aannemer die geen geld heeft ontvangen voor de door hem verrichte werkzaamheden, kan het werk onder zich houden totdat er wel betaald is. Feitelijk wordt de toegang tot de bouwplaats dan geblokkeerd.

Bent u een overeenkomst aangegaan en blijven de betalingen van uw wederpartij achterwege, dan is actie noodzakelijk. Het retentierecht kan in dat geval uitkomst bieden. Het inroepen van het retentierecht kan echter niet zomaar. Hier zijn strenge eisen aan verbonden. Zo mag u het retentierecht alleen inroepen als:

  1. u een opeisbare vordering op de schuldenaar heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als de betalingstermijn (op de factuur) is verstreken;
  2. er voldoende samenhang bestaat tussen de zaak waarop het retentierecht wordt uitgeoefend en de betreffende vordering.
  3. u de feitelijke macht over de zaak uitoefent.

Er zijn diverse situaties denkbaar waarbij het retentierecht voor u een uitkomst kan bieden. Zowel in als buiten faillissement. Het kan ook zomaar zijn dat het retentierecht jegens u onterecht is ingeroepen. Onze specialisten kunnen de mogelijkheden van het retentierecht in kaart brengen en opkomen voor uw belangen. Ook kunnen wij controleren of uw wederpartij de regels in acht neemt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina