Verhuurder

U heeft een pand verhuurd aan een huurder welke de huur niet betaalt. De eventueel gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie is niet meer toereikend. Nadat u diverse aanmaningen heeft gestuurd ontvangt u een brief van een advocatenkantoor. In de brief wordt vermeld dat de huur wordt opgezegd met een opzegtermijn van slechts drie maanden. U begrijpt bovendien van de curator dat het maar de vraag is of de huur over deze periode betaald zal worden.

Als verhuurder kunt u snel het gevoel krijgen dat u met uw rug tegen de muur staat. Op het moment dat de curator in beeld komt, heeft de failliet vaak al een achterstand met het betalen van de huur. Het kan zelfs voorkomen dat de curator tijdens de opzegtermijn het pand wil gebruiken om de inventaris en voorraad te veilen. Mag dat allemaal zomaar? Welke haken en ogen kleven daaraan? Wat als er na het faillissement schade aan het pand ontstaat? Kan de schade dan worden verhaald op de onderneming wat failliet is? (of zelfs op de curator in privé)? Mogelijk wilt u op zoek gaan naar nieuwe huurders en bezichtigingen inplannen maar wordt dat bemoeilijkt door de curator.

Verder stelt de curator dat diverse installaties en zaken in het pand aan de huurder toebehoren. U bent het daarmee niet eens omdat deze volgens u bij het pand horen. Wanneer het niet in de huurovereenkomst is vastgelegd wat wel en niet bij het pand hoort, kunnen er lastige discussies ontstaan.

En wat als u afspraken heeft gemaakt met een financier, zoals een bank of bierbrouwer over de wijze waarop het pand kan worden gebruikt? Door de handelswijze van de curator kunt u uw verplichtingen jegens de financier niet geheel nakomen. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Kortom, er zijn veel situaties en vragen waar u als verhuurder mee kan worden geconfronteerd als een huurder failliet gaat. Wat mag de curator wel en wat niet? En heeft het nut om u te verzetten tegen de handelingen van de curator? Onze advocaten kunnen u bijstaan indien uw huurder in betalingsproblemen verkeert. Ook kunnen wij u ondersteunen in discussies met curatoren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina